fbpx

Aastakäik OÜ Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika andmekaitsetingimuste leht

Privaatsuspoliitika: Töötleme isikuandmeid vastavalt põhimõtetele, mis on välja toodud selles privaatsuspoliitikas. Palun leidke aega, et antud privaatsuspoliitikaga tutvuda ning võtke meiega ühendust, kui teil tekib sellega seoses küsimusi.

Üldine

Olge palun teadlik, et võime oma privaatsuspoliitikat uuendada
ning tehtud muudatused jõustuvad koheselt. Kehtiva privaatsuspoliitika
versiooni leiate alati lehelt http://aastakaik.ee/privaatsuspoliitika.

Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate detailset informatsiooni
selle kohta, milliseid isikuandmeid oma veebilehe kaudu kogume ja milleks
neid kasutame. Austame teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse
kontrollimisega. Seega leiate privaatsuspoliitikast informatsiooni ka selle kohta,
kuidas oma õigusi teostada.

Vastutav andmetöötleja:
Ettevõtte nimi: Itikas

Aadress: Kotka 3-48, Tallinn 11315
Telefon: +372 5660 0888
E-post: info@itikas.ee
Veebileht: www.itikas.ee

Milliseid isikuandmeid kogume ja kuidas neid
kasutame?

Kontaktivormidest kogutud informatsioon

Töötleme ja säilitame informatsiooni, mida jagate meiega
vabatahtlikult meie veebilehe kaudu. Näiteks, kui täidate meie veebilehel mõne
kontaktivormi. Kontaktivormide kaudu kogutud isikuandmeid (nimi, e-posti
aadress ja telefoninumber) töötleme eesmärgiga vastata teie esitatud päringule.
Eeltoodud isikuandmete töötlemise toimingu puhul on õiguslikuks aluseks olenevalt
olukorrast, kas andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmine või lepingu
sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine, või vastutava töötleja õigustatud huvi.
Õigustatud huviks on siinkohal vastutava töötleja huvi vastata andmesubjekti
päringutele.

Kui soovite meilt tooteid osta, küsime tellimuse täitmiseks ja
müügi ette valmistamiseks teie nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Kui
tellite meilt ka paigalduse, siis töötleme lisaks eespool nimetatud
isikuandmetele teie aadressi. Õiguslik alus taoliseks andmete töötlemiseks on
isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või
lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti
taotlusele.

Peale seda, kui oleme teie päringule vastanud ja/või tellimuse täitnud,
võime alles hoida teie isikuandmeid, et hõlbustada teiega edaspidist
suhtlemist. Antud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie
õigustatud huvi, et tagada kiire kommunikatsioon oma klientidega ja teiste
inimestega, kes on näidanud üles huvi meie ettevõtte ja selle toodete vastu.

Veebilehe sirvimise statistika

Nagu paljud teisedki veebilehed, kogume statistikat selle kohta,
kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. Taoline statistika on vajalik
selleks, et saaksime paremini aru oma külastajate käitumisest ning et saaksime
parandada oma veebilehe kasutajakogemust.

Veebilehe külastajate kohta salvestatakse muuhulgas järgnev
informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja
operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehe külastamise sessiooni pikkus,
külastatud lehed ning külastaja asukoht. Külastajate kohta kogutud andmeid
kasutame vaid anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse
füüsilise isikuga.

Veebilehe külastajate kohta kogutud informatsiooni analüüsimiseks
kasutame tööriista Google Analytics.

Uudiskiri

Kui liitute meie uudiskirjaga, saadame teile edaspidi e-posti teel
uudiseid meie ettevõtte tegemistest ja turunduskampaaniatest, personaalseid
pakkumisi ja muid meie ettevõttega seotud teateid.

Uudiskirja saatmiseks töötleme teie nime ja e-posti aadressi.
Uudiskirja saatmine toimub vaid teie nõusoleku alusel. Kui te ei soovi enam
e-posti teel uudiskirja või teisi turunduslikke teateid saada, siis saate end
igal ajahetkel uudiskirja lõpus oleva lingi “eemalda listist” või “unsubscribe
abil listist eemaldada.

Kui saadame teile uudiskirja, võime koguda statistilisi andmeid
teie suhtluse kohta. Näiteks võime analüüsida, kas avasite uudiskirja ja
millistele linkidele uudiskirjas vajutasite.

Võime hinnata enne uudiskirja saatmist oma uudiskirja listis
olevate kontaktide käitumist. See on vajalik selleks, et saaksime saata teile
e-posti teel personaalsemaid teateid. Taoline töötlemine põhineb meie
õigustatud huvil mõista oma kontaktide vajadusi ja eelistusi pakkumaks neile
asjakohasemat infot.

Küpsised

Nagu enamik teisigi veebilehti, kasutame oma veebilehel küpsiseid.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või
seadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja
jooksul meeles pidada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti
sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt
teisele.

Kasutame küpsiseid eelkõige veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks
ja veebiliikluse analüüsimiseks, aga ka teile reklaamide suunamiseks, mida näete
Facebookis, Instagramis ja/või Google’is.

Teil on võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma
arvutisse keelata või piirata. Samuti saate kõik küpsised, mis on seni teie
arvutisse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke
veebilehitseja privaatsusseadeid. Siiski, kui keelate või piirate küpsiste
salvestumist oma arvutisse, ei pruugi teatud funktsionaalsused töötada.

Kasutame oma veebilehel järgmiseid küpsiseid:

SharpSpring küpsised –

kasutame taolisi küpsiseid meie saadetud uudiskirjade ja teiste turunduslike teadete efektiivsususe analüüsimiseks. Peamiselt kasutame SharpSpringi küpsiseid, et analüüsida, kas meie saadetud uudiskirja on avatud ja kas selles uudiskirjas olevatele linkidele on klikitud. Taoline info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista oma kontaktide käitumist ja seeläbi saata neile asjakohasemat infot.

Google Analytics küpsised –

kasutame taolisi küpsiseid oma veebilehe liikluse analüüsimiseks. Peamiselt kasutame Google Analytics küpsiseid, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. Taoline info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista oma veebilehe külastajate käitumist ja parandada seeläbi oma veebilehe kasutajakogemust.

Lisaks kasutame Facebooki ja Google küpsiseid, mis
võimaldavad meil suunata teile reklaame, mida näete Facebookis, Instagramis
ja/või Google’is, ja mõõta taoliste reklaamide efektiivsust.

Kellega võime jagada teie isikuandmeid?

Me ei jaga, rendi, müü ega avalikusta mingil muul viisil
isikuandmeid, mida kogume oma veebilehe kaudu, välja arvatud järgmistel
juhtudel:

 • Me võime avalikustada
  informatsiooni, mida kogume teie kohta, oma lepingulistele teenusepakkujatele,
  kui taoline avalikustamine võimaldab neil osapooltel meile teostada ärilist,
  professionaalset või tehnilist tuge.
 • Samuti võime
  avalikustada kolmandate osapooltega anonüümset informatsiooni, mida oma
  veebilehe kaudu kogume. Näiteks võime avalikustada oma veebilehe külastajate
  arvu või muud statistilist informatsiooni.

Turvalisus

Selleks, et saaksime tagada isikuandmete turvalisuse, mida jagate
meiega meie veebilehel olevate kontaktivormide kaudu, kasutame tehnoloogiat,
mis krüpteerib kontaktivormidesse sisestatud informatsiooni. Lisaks kasutame
täiendavaid meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata avalikustamise
eest.

Palun olge teadlikud, et vaatamata meie parimatele kavatsustele ja
antud privaatsuspoliitikas loetletud põhimõtetele, ei saa me garanteerida, et
taoline andmete edastamine ja krüpteerimismeetodid tagavad 100-protsendilise
turvalisuse.

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses loetletule, on teil
järgnevad õigused:

 • õigus taotleda
  juurdepääsu teie isikuandmetele;
 • õigus nõuda teie
  isikuandmete parandamist;
 • õigus nõuda teie
  isikuandmete kustutamist;
 • õigus nõuda teie
  isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus esitada
  vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele;
 • õigus nõuda teie isikuandmete
  ülekandmist;
 • kui teie isikuandmete
  töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusoleku
  tagasivõtmisele.

Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks, võtke meiega ühendust
e-posti aadressi info@aastakaik.ee teel.

Kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta
meiega ühendust eespool viidatud e-posti aadressil. Teil on ka õigus esitada
kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline
elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon (AKI).

Seda dokumenti uuendati viimati 11.10.2019.

 

 

TOP